Si Hesu-Kristo kag at Manluluwas ( Lyrics )

SI HESU-KRISTO KAG AT' MANLULUWAS
(He's the Saviour of my Soul)

(Lukas 2:10-11)

Si Hesu-Kristo kag atò Manluluwas,
Hesús, Hesús.
Si Hesu-Kristo kag atò Manluluwas,
Sidá kag Manluluwas.
Hesús, Hesús, Hesús, Hesús;
Si Hesu-Kristo kag at' Manluluwas,
Sidá kag Manluluwas.

Thumbnail image