Paskwa, Paskwa ( Lyrics )

PASKWÁ, PASKWÁ
(Tuno: Pasko, Pasko)
(Juán 3:16 15:12)

Paskwá'y rili ray,
Abáng tulin kag adlaw.
Paskwáng nagrayan,
Pay ka-unó yang kató.
Riléy kag Paskwá,
Dapat magpasalamat.
Riléy kag Paskwá,
Kitá ay magkinanta.

KOROS:
Paskwá, Paskwá,
Paskwá ay rili ray.
Piling adlaw nato
Nak ingpapa-abot.
Paskwá, Paskwá,
Paskwá ay rili ray,
Kag tawo'y magpalangga-án.

Thumbnail image